Ang Asawable dapat buo ang puso

Learn practical tips in cookingbudgeting
home buying, so you can be confidently
Asawable with a heart.

Mag-asawa ka na!

Sa panahon ngayon mahirap daw humanap ng mapapangasawa. Sabi nila piliin mo raw yung Matandang Mayamang Madaling kausap.

Ang sabi ko naman humanap ka ng magkatuwang na Asawable. Masarap, Masinop at May bahay

Asawable Checklist

Lasapin mo ang pagmamahal ng taong marunong magluto. Masarap ibahay ang masarap ang lutong bahay.

Suklian mo ang pagmamahal ng taong masinop sa pera. Mamuhunan ka sa taong may pangarap at may planong tuparin ito.

Papasukin mo ang pagmamahal ng taong matibay ang dibdib. Hanapin ang tunay na Pag-IBIG na marunong maghintay kahit 30 years pa. 

BLOG

Kelan ka ba mag-aasawa?

In online marketing, a landing page, sometimes known as a “lead capture page” or a “lander”, or a “destination page”, is a single web page that appears in response to clicking on a search engine optimized search result or an online advertisement.

About

Ito ay para sa mga Pilipinong masinop na gustong makapagpundar, makaipon at maihanda ang magandang buhay ng kanilang pamilya.